Điều khoản sử dụng

Website Benhviencongnghe.com là website giới thiệu, đánh giá ứng dụng, hướng dẫn thủ thuật về công nghệ. Để sử dụng dịch vụ trên website, người dùng nên đọc điều khoản sử dụng dưới đây

Đối tượng truy cập web

Các bạn tham gia vào Benhviencongnghe.com phải ít nhất từ 16 tuổi trở nên. Các bạn cũng xác nhận rằng đó là hợp pháp được phép truy cập các trang web, và chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn truy cập trang web của chúng tôi.

Bản quyền tác giả

Website và các thông tin được đăng tải trên website đều thuộc sở hữu của Benhviencongnghe.com. Chúng tôi KHÔNG CHO PHÉP SAO CHÉP HOẶC PHÁT HÀNH LẠI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO THUỘC Benhviencongnghe.com dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện ra trường hợp sao chép nào từ nội dung website, chúng tôi sẽ có các hành động cần thiết dựa trên luật pháp Việt Nam về quyền nội dung để bảo vệ nội dung của mình.

Kết nối với website 

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác bên thứ ba, nhưng Benhviencongnghe.com không là chủ quản của các website đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này; và cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

Tính riêng tư

Benhviencongnghe.com đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website. Những thông tin bạn đã đăng ký trên website sẽ không được sử dụng cho hoạt động thương mại của Website.